Meldingen

112 (Politie)

Voor als de komst van de politie direct gewenst is in verband met een heterdaad situatie.

 • U ziet iemand vernieling plegen aan andermans eigendommen.
 • U ziet iemand een diefstal plegen.
 • U ziet iemand inbreken.
 • U ziet een verdacht iemand.
0900-8844 (Politie)

Voor de zaken die geen spoed hebben; waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is.

 • U wilt in contact komen met de wijkagent van Ridderkerk.
 • U wilt melding maken van een verdachte situatie.
 • U heeft een melding over structurele overlast.
 • U ondervindt overlast door bijvoorbeeld jongeren.
0800-7000 (Meldpunt Anoniem)

Voor de zaken waarbij de dader ook u kent, of als u anoniem wilt blijven.
M. is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige misdaad, zoals moord en doodslag, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Je kunt ook bellen over fraude of schendingen van integriteit.

Voorbeelden:

 • U wordt bedreigd door personen uit uw directe omgeving.
 • wilt melding maken van strafbare feiten gepleegd door personen uit uw omgeving.
Melding woonomgeving Gemeente Ridderkerk

Is er iets stuk op straat? Of wilt u iets anders melden over de omgeving waar u woont of werkt? Laat het ons dan weten. U kunt altijd online een melding aan ons doorgeven. Dit kan gaan over verschillende onderwerpen. Zoals:

 • losse stoeptegel of gat in de weg
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • zwerfvuil of overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • parkeer-, stank-, geluids- of vuurwerkoverlast
 • onveilige verkeerssituatie
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

Op de site van de Gemeente Ridderkerk staat nog  meer informatie. Ook formulieren voor het doen van meldingen van de buitenruimte, vandalisme en afval zijn hier te vinden.