FAQ

Veel gestelde vragen

Moet ik iedere avond door de buurt gaan lopen?
Nee, ieder team kan zijn schema aanpassen aan de behoefte en bereidheid van de deelnemers. Er zijn in onze gemeente grotere teams waarbij tweemaal per avond twee mensen te voet de buurt in gaan. Er zijn ook teams die twee of  drie keer per week te voet of op pad gaan. Gemiddeld komen de deelnemers eenmaal in de drie weken aan de beurt om op een avond te lopen of fietsen.

Buurtpreventie, dat zijn toch van die knokploegen die met opvallende hesjes aan door de wijk lopen?
Leden van een buurtpreventieteam mogen niet meer of minder dan iedere andere buurtbewoner. Het is zeer zeker geen extra ‘bewakingsdienst’ in de wijk. Het zijn oplettende wijkbewoners die bereid zijn anderen te adviseren en te helpen, maar ook aan te spreken op ongewenst gedrag. Ook hebben zij een signalerende functie. U als wijkbewoner weet het beste wat ongewoon en verdacht is in uw buurt. Door korte communicatielijnen met politie en gemeente kan snel actie worden ondernomen in dit soort situaties.

Waarom dragen de buurtpreventieleden opvallende hesjes?
Uit ervaring is gebleken dat het effect van het dragen van de opvallende kleding drieledig is. 
1.  Er gaat een grote preventieve werking van uit. De hesjes/jassen vallen zowel overdag als bij nacht goed op.
2. Door de herkenbaarheid worden leden van de buurtpreventieteams sneller aangesproken door buurtbewoners. Ook bij het benaderen van buurtbewoners, zowel ouderen als jongeren, hebben de hesjes een positieve uitwerking.
3. Het veiligheidsgevoel van buurtbewoners vergroot als er in de buurt een buurtpreventieteam actief is dat op deze wijze opvallend te werk gaat.

Wie kan er lid worden van een buurtpreventieteam?
In principe elke inwoner die iets wil doen voor zijn/haar wijk. Een buurtpreventieteam is duidelijk aanwezig in een buurt of wijk. U werkt samen met andere partners aan de veiligheid en sociale betrokkenheid in uw buurt of wijk. Integriteit en vertrouwen zijn belangrijk. Leden van een buurtpreventieteam zijn gebonden aan een gedragscode. Bij aanmelding wordt vooraf gecheckt of door de deelname van het betrokken lid de eerder vermelde aspecten niet in het geding komen.